TK-7360HV/8360HU Mobile Radio

TK-7360HV/8360HU Mobile Radio


Show:
Sort By:
TK-7360H VHF Mobile Radio (TK-7360HVK)

136-174 MHz 50W, 128 CH / 128 Zone mobile radio.

TK-8360H UHF Mobile Radio (TK-8360HUK)

128 Channel, 45 watt, 450-520 MHz UHF Analog Mobile Radio