NX-740HV/840HU Mobile Radio

NX-740HV/840HU Mobile Radio


Show:
Sort By:
NX-740 VHF Mobile Radio (NX-740HVK)

136-174 MHz VHF 50W, 16 Ch / 2 Zones Analog/NXDN Mobile Radio

NX-840 UHF Mobile Radio (NX-840HUK)

450-520 MHz UHF 45W, 16 Ch / 2 Zones Analog/NXDN mobile radio