TK-5710G/5710G Mobile Radio

TK-5710G/5710G Mobile Radio
   

Show:
Sort By:
TK-5710G VHF Mobile Radio (TK-5710BGK)

136-174MHz 10-50W 100 Zones/1024 Channels (R.F. DECK ONLY)

TK-5710G VHF Mobile Radio (TK-5710HBGK)

136-174MHz 50-110W 100 Zones/1024 Channels (R.F. DECK ONLY)

TK-5810G UHF Mobile Radio (TK-5810BGK)

450-520 MHz 5-45W 100 Zones/1024 Channels (R.F. DECK ONLY)

TK-5810G UHF Mobile Radio (TK-5810BGK2)

400-470 MHz 5-45W 100 Zones/1024 Channels (R.F. DECK ONLY)

TK-5810G UHF Mobile Radio (TK-5810HBGK)

450-520 MHz 50-100W 100 Zones/1024 Channels (R.F. DECK ONLY)

TK-5810G UHF Mobile Radio (TK-5810HBGK2)

400-470 MHz 50-100W 100 Zones/1024 Channels (R.F. DECK ONLY)